Prága


Prága úti célok:Prága

Az "Arany Város" a Moldva partján, kezdettől fogva meghatározó szerepet töltött be Közép-Európában, melynek fejlődésére Prága nagy hatással volt. A szép panorámát a pompás tornyok és kupolák, a Moldván átívelő régi hidak, a Szt. Vitus székesegyház és a csodálatos barokk épületek színesítik. Még ezen is túltesz a Prágai Vár, múzeumaival, galériáival és templomaival.

Károly-híd
 Prága egyik jelképévé vált. A barokk korban, fokozatosan helyezték el rajta az egyes szobrokat és szoborcsoportokat, számuk 30. Elsõként a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló került ide. Említésre méltók a híd két végét lezáró gótikus tornyok is. Az elsõ prágai kõhíd építését megelõzõen kikérték az asztrológusok és zsidó kabbala tudósainak a véleményét az építés megkezdésének megfelelõ idõpontját illetõen. A csillagok az Oroszlán jegyét jelölték meg és az 135797531 számsort: 1357 év 9 hónapjának 7. napján 5.31 órakor helyezték le a híd alapkövét.

A prágai vár
mindig a cseh királyok székhelyeként szolgált. Mai külsejét elsõsorban a Mária Terézia korában végzett változtatásoknak köszönheti. A testõrök által védett fõkapun belépve érkezünk az Elsõ Várudvarra, majd a Mátyás /Habsburg/ kapun át továbblépdelve jutunk a tágas Második Udvarra, amely a XVI. században nyerte el mai formáját. Megemlítendõ az udvart díszítõ Szent Kereszt kápolna, valamint a tér túloldalán található Vár-Galéria. A turisták azonban a Harmadik Várudvar felé tartanak a hivatalosan Szent Vitus, Vencel és Adalbert nevét viselõ katedrális felé, amely a köztudatban továbbra is csak az elsõ szent nevét viselve Szent Vitus katedrális. 930 körül építtette ezen a helyen az elsõ szentélyt Vencel fejedelem, majd Spytihnìv korában háromhajós román bazilikává bõvült, azonban a legnagyobb változások IV Károly korában 1344 és 1352 között következtek be. A fõtorony befejezése 1564-ig váratott magára. Az építési szünetek oka a huszita háborúk kitörése, majd a harmincéves háború bizonytalan idõszaka volt. A templom keleti, XIV. századbeli része és a föléje emelt fõtorony kiegészítéseként 1860 és 1929 között épült fel a nyugati szárny a két neogótikus toronnyal Szt. Vencel halálának 1000. évfordulóján.

Az Óváros-teret
az útikönyvek öt csillaggal szokták jelölni. Területe eléri a 9000 m2-t, és számos fontos esemény színhelye volt a múltban. 1621. június 21-én a II. Ferdinánd elleni felkelésben részt vett 27 fõurat és polgárt fejezték itt le, de itt kiáltották ki az önálló Csehszlovákiát is 1918-ban – majd 1948-ban ezen a téren jelentette be Klement Gottwald Csehszlovákia szocialista rendszerû újjáépítését. Husz János szobra 1915 óta díszíti a teret, és a prédikátor megégetésének 500. évfordulója alkalmából került ide.

A Városháza
épületegyüttese évszázadokig tartó bõvítések és felújítások eredményeként nyerte el mai formáját. A folyamat kisebb-nagyobb szünetekkel a XIX. század elsõ feléig tartott. A legnagyobb károkat az épületekben a 2. világháború okozta, amikor annak utolsó napjaiban a keleti és északi részek tûzvész következtében összeomlottak.

Orloj
 A Városháza legismertebb látványossága az Orloj, talán 1410-bõl való és 3 önálló részbõl áll: bábjáték, szférakör és naptár. Minden kerek órában kinyílik az ablak, és az idõ múlását jelképezõ halál elõvezeti a 12 apostolt. A felsõ nagyméretû óralap a szfératábla, a Nap és a Hold mozgását mutatja, mind a mai idõszámítás szerintit, mind a napnyugtával kezdõdõ régi cseh idõt. Körülötte az állatöv jegyei láthatók. A kalendárium, az alsó nagyméretû óralap 1866-ból származik, és a kor legnagyobb festõjének alkotása. A legenda szerint képes az Orloj megjósolni a veszedelmeket. A misztikumok kedvelõinek írjuk ide: legutóbb a nagy 2002-es árvíz elõtt pár nappal állt le a szerkezet....

Zsidóváros
A Zsidóváros az Óváros-tértõl északra a Moldva irányában található. Magvát két, már a XI. században létezõ település képezte. A Zsidóvároson belül az élet a zsinagógák körül zajlott. A fõ zsinagóga a különös nevû Régiúj a XIII századból, a XIV. század elején elõcsarnokot, a XVII. században pedig két adószedõ pénztárt építettek hozzá. Az oldalhajót a XVIII. században a nõk számára toldották a zsinagógához. A XV. századtól kezdve a zsidók arra kényszerültek, hogy halottaikat városukon belül temessék el, ekkor keletkezett a Régi Zsidó Temetõ, amely egyedülálló a világon. Mindenek között a leghíresebb síremlék Jehudi Löw ben Bezalelé /1523-1609/ akit az egész világ csak Löw rabbiként ismer Az õ nevével kapcsolódik össze a Gólem története is. A legenda szerint a rabbi egy agyagóriást alkotott, a Gólemet, akinek feladata az otthoni munkák elvégzése volt. Egy alkalommal azonban felügyelet nélkül hagyta, és a hatalmas erejû óriás összetört, ami csak az útjába került. A rabbi hazasietett, kivette a Gólem szájából a varázsigét tartalmazó papirost, mire az összeomlott és darabokra tört. Tetemét a Régiúj zsinagóga padlásán helyezték el. A zsidók csak 1848-ban kaptak polgárjogokat. 1896 után a Zsidóváros azaz Josefov nagy részét lebontották, csupán a zsinagógák maradtak meg.

A Vencel-tér
 mindenki ismeri, tulajdonképpen nem tér, hanem egy hosszú és széles utca, nagyon hasonlatos például a barcelónai Plaza Espana-hoz. 750 m hosszú és 60 m széles. A tér felett a Nemzeti Múzeum /1890-bõl, magasföldszintes, kétemeletes neoreneszánsz épület, homlokzata 100 m hosszú/ és a Szent Vencel szobor uralkodik. A lovon ülõ Szent Vencel fejedelmet a négy cseh védõszent veszi körül: Ludmila, Ágnes, Adalbert és Prokop. A szobor Josef Václav Myslibek mûve, 1913-ban leplezték le.

Moldva folyó
Különleges színfolt a cseh fõváros közlekedésében a Moldva folyón zajló kishajóforgalom. A hajóról megtekinthetõ többek között Vy¹ehrad, Nemzeti Szinház, Károly híd, prágai vár. A hajók április 1-tõl október 31-ig közlekednek.
Végig a Moldva partján, érintve többek között a Nemzeti Múzeumot, a prágai várat, Károly hidat, Lorettó kápolnát, Szent Vitus katedrálist közlekedik a prágai turista busz, mellyel gyorsan és kényelmesen megtekintheti Prága nevezetességeit.Forrás: Prága ismertető - Start Utazás
Keresés
11 829 utazás 347 137 indulási időpontja között.
Valami hasonlót?


Recommendation Engine, Recommendation System
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak