Klasszikus török körutazás, pihenéssel a Török Riviérán

Kedvencek közé     Nyomtatás     Küldje el ismerősének!        Azonosító: 77065
Lejárt ajánlat
Ellátás: félpanzió
Szálláshely:4*
Indulás:Budapest
Utazás:repülővel
Típus:körutazás

Ország: Törökország
Város: Ankara, Antalya, Ephesos, Isztambul, Konya, Kusadasi, Pamukkale, Pergamon, Rodosto, Trója

Szállás / program részletes leírásaELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Program:

1. nap: Isztambul
Elutazás Ferihegyről a Turkish Airlines közvetlen já­ra­tá­val Isztambulba, Törökország leg­na­gyobb nem­zet­kö­zi repülőterére. Transzfer a belvárosi szállo­dá­ba (1 éj). 
A délután folyamán lehetőség lesz egy közös isztambuli sétára. Ismerkedés a város különleges hangulatával, látogatás a Nagy Szulejmán mecsetben (az egyik legszebb Isztambulban), ahol a Magyarországot is meghódító Szulejmán szultán nyugszik. 

2. nap: Rodostó, Dardanellák, Trója
A Márvány-tenger mentén utazás Rodostó felé. Rodostóban töltötte életének utolsó 15 évét szám­űze­tésben II. Rákóczi Ferenc és a többi buj­do­só. A Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meg­lá­to­ga­tása. Át­ke­lés az Európát Ázsiától el­vá­lasz­tó ten­ger­szo­ro­son, a Dardanellákon. Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kelnek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a le­gen­dás faló óriá­si másolata is.
Szállás egy üdülővárosban az Égei-tengernél (1 éj).

3. nap: Pergamon, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi
Délelőtt Pergamon ősi városának meg­te­kin­té­se. A 300 méteres magasságban épült Akropolisz már el­he­lyez­ke­dése folytán is ámulatba ejti a látogatót. To­vább­uta­zás Izmir érintésével Ephesos felé. Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-templom a világ hét csodája közé tartozott. A jó állapotban lévő romváros ma Törökország leg­fon­to­sabb régészeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meg­lá­to­ga­tá­sa után Selcuk közelében azt a házat tekintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töltötte. A nap zárásaként kitérőt teszünk egy bőr­fel­dol­go­zó üzembe. A helyiek rövid divatbemutató keretében ízelítőt adnak az igényes termékeikből, amelyek természetesen meg is vásárolhatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

4. nap: Pamukkale, Hierapolis
Utazás az ország belseje felé. A pamukkalei táj méltán nevezhető Törökország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb természeti csodájának. Séta a fehéren csillogó termálvizes mészkő-gipsz teraszokon, melyek már messziről hívogatják az arra tévedt látogatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hierapolis város romjaival, mely a pamukkalei termálvíznek köszönhetően a Római Birodalom egyik híres fürdővárosa volt. To­vább­uta­zás a Taurus-hegységen keresztül a Török Riviérára, szállás Antalya kör­nyé­kén (3 éj).


5. nap: Török Riviéra, Antalya, Düden-vízesés
Pihenés a Török Riviérán. Félnapos kirándulás An­talyá­ba. A várost nyugatról és északról magas hegyek fogják körül, szinte elzárva azt a szárazföldtől. Is­mer­ke­dés a Török Riviéra fővárosával, séta a han­gu­la­tos óvárosban, majd a Düden-vízesés meg­te­kin­té­se.

6. nap: Hajókirándulás: Phaselis
Pihenés a Török Riviérán.
Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város rom­jai­hoz, amely a Török Riviéra egyik legidillikusabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titokzatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbűvölik a látogatókat. Lehetőség fürdőzuésre, strandolásra. Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyönyörködés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitartóbbaknak egy újabb lehetőség a tengerben való fürdőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­bu­szos transzferrel, ebéddel). A program ára a helyszínen fizetendő (garantált indulás).

7. nap: Aspendos, Konya, Sultanhani karavánszeráj
Aspendosban látogatás a világ egyik legjobb álla­pot­ban fennmaradt ókori színházában, majd utazás a Taurus-hegység gyönyörű tájain keresztül az Ana­tóliai-fennsíkra. A következő megállónk Konya, a tö­rö­kök szent városa (a „táncoló dervisek” szer­ze­tes­rend központja). Látogatás a híres Mevlána Mú­zeum­ban, majd to­vább­uta­zás Kappadókiába. Útközben a Sultanhani karavánszeráj meg­te­kin­té­se, mely az egyik legjobb állapotban megmaradt karavánszeráj az egykori Selyemút mentén. Szállás Kappadókiában (2 éj).

8. nap: Kappadókia
Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során látjuk a holdbéli tájakra emlékeztető szik­la­for­má­kat a barlanglakásokkal, a Szerzetesek völgyé­nek tündérkéményeit, Göreme nagyszerű szabadtéri mú­zeu­mát a sziklába vájt kolostorral és templo­mok­kal (gyönyörű freskók), valamint a meg­hök­ken­tően ér­de­kes föld alatti várost Derinkuyuban vagy Kay­makli­ban. Délután rövid időre ellátogatunk egy helyi ékszerkészítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szítés­sel, illetve vásárlási le­he­tő­ség).
Este fakultatív le­he­tő­ség egy török esten való rész­vé­tel­re egy han­gu­la­tos barlangmulatóban (gazdag folklór- és hastánc-bemutató).

9. nap: Hattusas, Yazilikaya
Utazás Hattusas romjaihoz. Hattusas a Krisztus előtti II. évezredben a Hettita Birodalom fővárosa volt, az it­te­ni régészeti feltárások a leg­je­len­tő­sebbek közé tar­toz­nak Törökországban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Lá­to­gatás egy közeli hettita sziklaszentélyben (Yazi­li­ka­ya) is. Délután to­vább­uta­zás Ankarába, szál­lás (1 éj).

10. nap: Ankara
Is­mer­ke­dés a török fővárossal. Ankara a köztársaság kikiáltásával vette át Isztambultól a fővárosi címet 1923-ban. Látogatás a világhírű „Anatóliai Civi­li­zá­ciók” Múzeumban (az ókori művészetek és kéz­mű­ves­ség valóságos kincsesháza). Utazás Isz­tam­bul­ba, szállás a belvárosban (2 éj).

11. nap: Isztambul
Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­ré­szen épült. Különlegessége azonban nem csak ebből ered, hanem gazdag múltjából is: Konstanti­nápolyt a Bizánci Császárság, majd az Osz­mán Birodalom fénykorában a világ köldökeként emle­get­ték. A vá­ros­né­zés során megtekintjük az Aya Sofia templomot (1400 éve a keresztény világ leg­na­gyobb temploma volt), a fényűzően berendezett Dolma­bahce palotát (az utolsó török szultánok egy­kori rezidenciája), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 minaretjével), a hatalmas föld alatti ciszternákat, valamint a Fedett Bazárt (állítólag a leg­na­gyobb keleti piac a világon). A nap során le­he­tő­ség lesz fakultatív hajókirándulásra az Európát Ázsiától elválasztó tengerszoroson, a Boszporuszon.

12. nap: Isztambul
Délelőtt látogatás a fényűzően berendezett Dolmabache palotában, mely az utolsó török szultánok egykori rezidenciája volt, majd  Isz­tam­bul repülőteréről hazautazás Buda­pest­re.

 

 

 

 

 Tudnivalók az árról

 A részvételi díj tartalmazza:
- a repülőjegyet,
- a helyi autóbuszt,
- a kompátkelést a Dar­da­nellá­kon,
- a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval,
- egy ebé­det,
- az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást,
- a felsorolt progra­mo­kat,
-  a helyi idegenvezetőt és az Iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az ér­ke­zésig,

Figyelem: A részvételi díj tehát tartalmazza a tö­rök helyi idegenvezető mellett az Iroda jól felkészült idegenvezetőjének költ­sé­ge­it is, akinek jelenléte tapasztalataink szerint a kör­uta­zás sikerességének egyik fontos fel­té­tele.

Külön fizetendő:
- repülőtéri illeték,
- foglalási díj,
- baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (450 Ft/fő/nap).

Helyszínen fizetendő:
-
belépődíjak
   Rodostó, Rákóczi-ház - 5 TRY
  Isztambul, Aya Sofia - 43 TRY
                  Topkapi palota+hárem - 65 TRY
                  ciszternák - 20 TRY
  Ankara, Anatóliai Civilizációk Múzeuma - 20 TRY
  Göreme, szabadtéri múzeum - 30 TRY
  Kaymakli, föld alatti város - 30 TRY
  Sultanhani karavánszeráj - 5 TRY
  Konya, Mevlána Múzeum - 3 TRY
  Pamukkale - 35 TRY
  Ephesos, ásatások - 40 TRY
  Selcuk, Szűz Mária háza - 20 TRY
  Pergamon, Akropolisz - 25 TRY
  Trója - 25 TRY
  Aspendos, ókori színház - 25 TRY
  Antalya, Düden-vízesés - 3 TRY
  Hattusas - 8 TRY
  Isztambul, Dolmabache-palota - 30 TRY

Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen utasonként összesen kb. 10 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek és a busz­ve­ze­tő­nek.

Török vízum: 2014 februárjától magyar állam­pol­gá­rok­nak a törökországi belépéshez nem szükséges vízum.

Figyelem: Az útlevélnek a hazaérkezéstől szá­mít­va még 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

 
Töltődik a foglalási lap
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak