Spanyol körutazás I.

Kedvencek közé     Nyomtatás     Küldje el ismerősének!        Azonosító: 77455
Lejárt ajánlat
Ellátás: félpanzió
Szálláshely:4*
Indulás:Budapest
Utazás:repülővel
Típus:körutazás

Ország: Spanyolország
Város: Cordoba, Gibraltár, Granada, Madrid, Malaga, Segovia, Sevilla, Toledo, Torremolinos

Szállás / program részletes leírásaELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

1. nap: Madrid
Elutazás a Ferihegyi repülőtérről Madridba a délutáni órákban. Megérkezés után transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: El Escorial, Segovia
Egész napos kirándulás: elő­ször az El Escorialt, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­temp­lom, a spanyol királyok mauzó­leuma stb.), majd utazás Segoviába a Guadarrama-hegységen ke­resztül. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a híres római vízve­ze­téket, vala­mint az óvárost ősi nemesi házaival és román stílusú temp­lo­maival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­sé­re is (mind az El Escorial, mind Segovia része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek).

3. nap: Toledo, La Mancha vidéke
Félnapos vá­ros­né­zés Toledóban, a spanyol királyok ősi szék­vá­ro­sában: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sának tartják. 
To­vább­uta­zás Granada felé. A Toledótól délre fekvő La Mancha vidékét, Don Quijote kaland­jainak földjét átszelve, majd hatalmas szőlős­kertek és olaj­fa­li­ge­tek között haladva megér­kezés Granadába a kora esti órákban. Szállás Granadában (1 éj).

4. nap: Granada, Málaga
Granadában is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Királyi Kápolna meglá­to­ga­tására. Ezt köve­tően az utolsó szultáni rezi­dencia, a világ­hírű Alhambra pa­lo­ta és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se. (2008 ja­nu­ár­já­tól az Alhambra belépőfogla­lásával kap­cso­lat­ban új szabá­lyozás lépett érvénybe. E sza­bá­lyo­zás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően foglal­ha­tóak. Ezért part­ner­iro­dánk is a fenti felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 8 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­ze­tése óta – a több mint 70 spanyol­or­szági köru­ta­zásunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Alhambrát meglá­to­gatni.)
To­vább­uta­zás Spanyol­ország szub­trópusi ten­ger­part­já­ra, a Costa del Solra, a „Napos­part”-ra. Rövid vá­ros­né­zés Málagában, a Costa del Sol „fő­vá­ro­sá­ban". Szállás egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Torre­mo­li­nos­ban (2 éj).

5. nap: Torremolinos, Gibraltár
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibériai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felség­te­rület.
A fakultatív program ára: 13.900 Ft, mely tar­tal­maz­za a város­néző kisbusz árát is (garantált indulás).

6. nap: Sevilla
Utazás Sevillába, Andalúzia főváro­sába. Szabad program, majd autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés: Plaza de Espana, Alcázar palota, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres harang­to­ronnyal (a Giraldával) stb. Szállás Sevillában (1 éj).

7. nap: Córdoba
Délelőtt vá­ros­né­zés Córdobában, a Córdobai Ka­li­fá­tus egykori fővá­ro­sában. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20 000 négy­zet­méter alap­te­rület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óvá­ros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Dél­után to­vább­uta­zás a madridi szállodába (1 éj).

8. nap: Madrid
Autóbuszos vá­ros­né­zés a spanyol fő­vá­ros­ban: óvá­ros, a Habsburg és a Bourbon dinasztiák Mad­rid­ja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hivatali negyeddel stb., majd sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség Európa egyik leggaz­dagabb képtárának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re. A késő délutáni órákban transzfer a repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

 

 Tudnivalók az árról

A részvételi díj tartalmazza:
- a repülőjegyet,
- a helyi autóbuszt Spanyolországban,
- a 7 éjszakai szállást félpanzióval,
- az útlemondási biztosítást,
- a felsorolt programokat,
- a helyi idegenvezetőt és az iroda magyar nyelvű ide­gen­ve­ze­tőjét (indulástól érkezésig).

Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi idegenvezetéseket is tartalmazza, ami elég jelentős költségnövelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyolországban csak így biz­to­sítható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szakszerű idegenvezetést kapjanak.

Külön fizetendő:
- foglalási díj,
- repülőtéri illeték,
- fakultatív program,
- baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.

Helyben fizetendő:
- belépődíjak
  Toledo, katedrális és kincstár - 8 EUR 
             zsinagóga - 2,50 EUR 
             Santo Tomé - 2,50 EUR 
  Granada, Alhambra - 26 EUR 
  Sevilla, Alcázar palota - 9,50 EUR 
             katedrális - 9 EUR 
  Córdoba, Nagy Mecset - 8 EUR 
  El Escorial - 8 EUR EUR 
  Segovia, Alcázar palota - 3,50 EUR 
  Madrid, Prado - 15 EUR 

 
Töltődik a foglalási lap
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak